Bilgi & Rezervasyon Hattı
0256 645 01 01

Felsefemiz


  • Koşulsuz misafir memnuniyeti oluşturmak
  • Tüm dünya kültürlerinin kabul edeceği, güveneceği bir kurum kültürü yaratmak.
  • Ürün ve hizmetleri aksaklık çıktıktan sonra düzeltmek yerine aksaklık çıkmadan önce gerekli tedbirleri alarak, aksaklıkları yok etmek.
  • Ürün ve hizmetlerin sürekli gözden geçirilerek, sektördeki ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak,
  • Sunulan ürün-hizmetin, misafir neznindeki değerini yapılan sürekli anketlerle ölçmek ve müşteri istek ve talepleri yönünde ürün ve hizmetlerde değişiklik yapmak,
  • Kaliteli hizmette insan faktörünün önemini göz önüne alarak personelini eğitmek,
  • Tüm yiyecek içecek üretim birimlerinde uluslararası kabul görmüş hijyen ve sanitasyon standartlarında üretim ve sunum yapmaya özen göstermek.
  • Ürün ve hizmet niteliklerini, müşteri istek- beklentilerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde iyileştirmek.
  • İlk ve her seferinde doğru hizmet için ISO 9001 standardını oluşturmak
  • Tasarruf tedbirlerine uyarak çevreye duyarlı olmak. 14001 çevre yönetim sistem belgesi ve Beyaz Yıldız Sertifikası almak ve standartları uygulamak Çevre korunması ve sağlığına saygılı davranmak.